ثبت نام وام کارآفرینی

هر گرهی که به کارمان می‌خورد یک هدیه است. رشد و پیشرفت بدون وجود این مشکلات غیرممکن خواهد بود.

خیریه نیکان فراسو جهت حمایت از اشتغال و کار افرینی و ایجاد فضای درامدزایی برای جوانان ، پرداخت وام ده برابری را در دستور کار خود قرار داده است.

{شرایط وام}

با هر10 میلیون ریال کمک به خیریه مبلغ 100میلیون ریال وام پرداخت می شود

حداکثر مبلغ وام پانصد میلیون ریال می باشد

بازپرداخت وام 24 ماه میباشد

کارمزد وام 2 درصد

پرداخت وام و معرفی به بانک از تاریخ ثبت نام 3 ماه می باشد